Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Apstiprināti dabas aizsardzības plāni 11.04.2011 21:34

2010. gadā Latvijas Dabas fondā tika uzsākta projekta teritoriju dabas aizsardzības plānu izstrāde. Šā gada martā un aprīlī apstiprināti jau divi no tiem.

Dabas aizsardzības plāni dabas liegumam "Rožu purvs" tika apstiprināts 2011. gada 14. martā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra (VARAM) Raimonda Vējoņa rīkojumu Nr. 156 un 5. aprīlī ar rīkojumu Nr. 224 - dabas liegumam "Melnā ezera purvs". 15. aprīlī ar rīkojumu Nr. 231 - dabas liegumam "Aizkraukles purvs un meži". 20. jūlijā ar rīkojumu Nr. 355 - dabas liegumam "Aklais purvs".

Zinātniski pamatots dabas aizsardzības plāns ir būtisks priekšnosacījums teritorijas apsaimniekošanai un aizsardzībai nākotnē, jo tajā ir ietverta informācija ko, kā un kur darīt vai tieši otrādi - nedarīt, lai saglabātu un uzturētu dabas un ainaviskās vērtības.

Dabas aizsardzības ekspertiem, zemes īpašniekiem un citiem interesentiem kopīgi strādājot, diskutējot un runājot par dabas vērtībām un to aizsardzības nodrošināšanas prasībām, tika rasti un formulēti risinājumi bioloģiski daudzveidīgās teritorijas aizsardzības nodrošināšanai ilgtermiņā.

Pēc dabas aizsardzības plānu apstiprināšanas ir jāuzsāk to ieviešana, secīgi realizējot plānā ietvertos un aprakstītos pasākumus. Apstiprināts dabas aizsardzības plāns ir pamatojums arī papildus finansu līdzekļu piesaistīšanai teritorijas apsaimniekošanai, jo pamato katra pasākuma nepieciešamību.

Dabas lieguma "Rožu purvs" izstrādes vadītāja ir Gundega Freimane un "Melnā ezera purvs" - Valda Baroniņa. Abu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju dabas aizsardzības plāni izstrādāti LIFE+ programmas projekta "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā" ietvaros.

Ar apstiprinātajiem dabas aizsardzības plāniem iespējams iepazīties zemāk pievienotajos failos, LDF mājas lapā sadaļā "Dabas aizsardzības plāni" un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā. 

Alnis
Purvus pārstaigā arī tik lieli dzīvnieki kā aļņi.

 


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Aizkraukles purva un mežu dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
Plāna pamatteksts bez pielikumiem
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
Dabas aizsardzības plāns. Aprīlis 2011.
Rožu purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
Plāna pamatteksts bez pielikumiem
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv
Melnā ezera purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
Plāna pamatteksts bez pielikumiem
Autors: Latvijas Dabas fonds http://www.ldf.lv

Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.