Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns 14.04.2011 11:52

Aklā purva dabas aizsardzības plāna pēdējā versija aplūkojama zemāk pievienotajos failos.


Pievienotie attēli

Pievienotie faili

Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
Dabas aizsardzības plāns. Aprīlis 2011.
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
1. pielikums. Zemes lietošanas veidi
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
2. pielikums. Zemes īpašuma formas
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
3. pielikums. Mežaudžu plāns.
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
4. pielikums. Aizsargājamie biotopi Latvijā
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
5.1. pielikums. Īpaši aizsargājamās sūnu, vaskulāro augu unbezmugurkaulnieku sugas
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
6.1. pielikums. Īpaši aizsargājamas putnu sugas
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
7. pielikums. Plānotā apsaimniekošana
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
8. pielikums. Potenciālais zonējums
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
9. pielikums. Ūdens plūsmas virzieni teritorijā
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
10. pielikums. Reljefs un plānotās purva hidroloģiskā režīmaatjaunošanas vietas
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
11.1. pielikums. Dabiskie un potenciāli dabiskie meža biotopi
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
11.2. pielikums. Latvijas un Eiropas (prioritāri) aizsargājamiemeža biotopi
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
11.3. pielikums. Latvijas un Eiropas aizsargājamie purva biotopi
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
11.4. pielikums. Zīdītājdzīvnieku fauna
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
11.5. pielikums. Konstatētās epigeiskās bezmugurkaulnieku sugas
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
11.6. pielikums. Bezmugurkaulnieku salīdzinājums
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
11.7. pielikums. Dabisko ezeru morfometriskais un limnoloģiskaisraksturojums
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
11.8. Dabisko ezeru un to nokrastes slīkšņu biotopi un tosastopamības biežums
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
11.9. pielikums. Dabisko ezeru nokrastu slīkšņās sastopamās sūnauguun vaskulāro augu sugas
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
11.10. pielikums. Dabisko ezeru litorālā sastopamās sūnaugu unvaskulāro augu sugas
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
11.11. pielikums. Dabas lieguma funkcionālās zonas robežpunktukoordinātas
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
12. pielikums. Dokumentu kopijas
Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns
13. pielikums. Sanāksmju protokoli

Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.