Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāna apstiprināšanas gaita 31.05.2011 12:49

9. maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) notika svarīga tikšanās: projekta darbinieki, Aklā purva dabas aizsardzības plāna veidotāji un eksperti tikās ar Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupu, Jaunjelgavas novada domes priekšsēdētāju Gunti Libeku un Daudzeses pagasta pārvaldes vadītāju Gunti Ozoliņu, lai turpinātu sarunas par Aklā purva dabas aizsardzības plānu.

Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāns ar Jaunjelgavas novada domes lēmumu netika apstiprināts, tādēļ likumu paredzētajā kārtībā notika iesaistīto pušu tikšanās VARAM. 

Sanāksmi vadīja VARAM Vides aizsardzības departamenta direktore Daiga Vilkaste. Ekspertu darba kvalitāti un pieredzi uzsvēra VARAM Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāja Vija Buša. Latvijas Valsts mežu (LVM) Vidusdaugavas mežniecības Vides speciāliste Guna Baltiņa izteica savus priekšlikumus dabas aizsardzības plānam un projektam. Atkārtoti tika pārrunāti iespējamie risinājumi un esošo šaubu iemesli, meklēts ceļš to novēršanai. Par projekta apspriešanu un kompromisu meklējumiem izteicās dabas lieguma \"Aklais purvs\" dabas aizsardzības plāna vadītājs Jānis Reihmanis no Latvijas Dabas fonda. LIFE projekta “Augstie purvi” vadītāja Dr.biol. Māra Pakalne skaidroja, ka projekts tiek realizēts uz Eiropā un Latvijā jau līdzīgu sekmīgi veiktu projektu daudzu gadu pieredzi purvu saglabāšanai. 

12. maijā Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāna vadītājs Jānis Reihmanis un projekta “Augstie purvi” vadītāja Dr.biol. Māra Pakalne, kopā ar VARAM Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vadītāju Viju Bušu devās uz Jaunjelgavas novada domi un LVM Vidusdaugavas mežsaimniecību, lai turpinātu sarunas par dabas lieguma dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumiem.

Dienas pirmā tikšanās notika LVM Vidusdaugavas mežsaimniecībā, kur projekta un dabas aizsardzības plāna izstrādātāji tikās ar mežsaimniecības izpildirektoru Jāni Belicki un Vides speciālisti G.Baltiņu. Tika precizēti apsaimniekošanas pasākumi. Veiksmīga bija arī tikšanās Jaunjelgavas novada domē ar tās vadītāju Gunti Lībeku un deputātiem, kur tika precizēti Aklā purva dabas aizsardzības plāna pasākumi. G.Lībeks izteica savu atbalstu gan EK LIFE projektam „Augstie purvi”, gan arī izstrādātajam Aklā purva dabas aizsardzības plānam. 

Tikšanās laikā izrunātās lietas ir iestrādātas Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāna pēdējā versijā.

26. maijā Jaunjelgavas novada domē atkārtoti skatot Aklā purva dabas lieguma dabas aizsardzības plāna jautājumu, tas tika vienbalsīgi apstiprināts. Lai plāns stātos spēkā, to vēl jāapstiprina VARAM ministram.


Pievienotie attēli

Birkas

A1

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.