Projekta mērķis ir atjaunot dabisko ūdens līmeni projekta vietās – augstā purva biotopos, kurus ir ietekmējusi nosusināšana – tādējādi aizsargāt Eiropas un Latvijas nozīmes purva biotopus, augus un dzīvniekus.

Aizkraukles purvos un mežos uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde 01.06.2010 00:01

Latvijas Dabas fonds izstrādā dabas aizsardzības plānus visām četrām projekta vietām.

 

Autors: Aivars Slišāns

 

Pirmais informatīvais seminārs notika Aizkrauklē, š.g. 26. maijā. Tās laikā M.Pakalne iepazīstināja ar projektu, LDF pārstāve un plāna vadītāja iepazīstināja ar Natura 2000 teritorijas dabas vērtībām un Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvis informēja par dabas aizsardzības plānu izstrādes gaitu. Sanāksmi apmeklēja 15 cilvēki.


Pievienotie attēli

Pievienotās galerijas

Aizkraukles purvs un meži - Dabas aizsardzības plāna informatīvā sanāksme

Projektu finansē

Augstie purvi LIFE08 NAT/LV/000449

Projekts "Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā"

 

Norises laiks: 2010. gada februāris - 2013. gada augusts
Finansētājs: Eiropas Komisijas LIFE+ programma
Izpildītājs: Latvijas Universitāte
Sadarbības partneri: Latvijas Dabas fonds un nodibinājums "ELM MEDIA"
Līdzfinansētāji: Latvijas vides aizsardzības fonds un SIA ”Rīgas meži”

Projekta filma "Purvu noslēpumi"

 

 

Izstāde

 

Ogres fotokluba sagatavotā foto izstāde "Purvu noslēpumi" ceļo pa visu Latviju. 

Lai pieteiktos izstādes izvietošanai kādā piemērotā vietā (skolā, bibliotēkā, kultūras namā vai kur citur), lūdzu, sazinieties ar projekta darbiniekiem.